מדיניות ביטולים והחזרים בנוגע לסדנאות והשתלמויות

(לא רלוונטי לרכישת ספרים)

בהודעה מראש:

עד 14 יום לפני מועד תחילת הסדנא או ההשתלמות – החזר של 90%

בין 7-14 ימים לפני מועד תחילת הסדנא או ההשתלמות – החזר של 50%

בין 2-7 ימים לפני מועד תחילת הסדנא או ההשתלמות 20% החזר

מיומיים לפני מועד הסדנא, ובמהלך הסדנא לא יהיה כל החזר תשלום

מדיניות זו רלוונטית גם בנוגע לאלה ששילמו עבור מספר השתלמויות במשותף. כלומר, משתתף שיבחר לבטל את השתתפותו באחת מההשתלמויות יקבל עליה החזר מלא, רק אם ביטל את ההשתתפות, בהודעה מראש, 14 יום לפני ההשתלמות הספציפית. ויקבל החזר חלקי אם ביטל את ההשתתפות תוך פחות מ 14 יום.

בנוסף לכך, משתתף ששילם עבור מספר השתלמויות מראש, ויבטל אחת או יותר מהן, ישלם עבור ההשתלמויות האחרות את סכומן המלא. לדוגמא, משתתף ששילם עבור ארבע סדנאות ובסופו של דבר משתתף רק בשלוש, ישלם עבור שלוש הסדנאות את הסכום המלא עבור שלוש סדנאות, ולא את מחיר ההנחה עבור ארבע.

משתתפים שבוחרים להשתתף בחמש השתלמויות כקורס שנתי לא יוכלו לקבל החזרים, במהלך השנה, על ביטול השתתפות בהשתלמות מסוימת. ניתן יהיה לקבל החזר רק על ביטול של כל הקורס השנתי ורק לפני תחילת כל ההשתלמויות, לפי התנאים הכתובים למעלה.